S4/5 Gaidhlig air an Tbh!

Air Dihaoine, bha sinn air faighneachd ceistean mu phòsadh agus air clàradh airson program mu phòsadh airson BBC Alba a tha air a dhèanamh le MacTV.

Dh’fhaighnich iad mu dheidhinn na beachdan againn air pòsadh. Bha sinn ag innse dhaibh nach bhiodh sinn deiseil airson pòsadh aig an aois againn, ged as urrainn dhuinn. Bha e gu math spòrsail agus ’s e deagh latha bh’ ann. Chòrd e rinn uile gu mòr!

S5 Gàidhlig

Advertisements