Eòlas na h-Alba / Scottish Studies

Rinn Leila Jack S6 cursa ùr ‘Eòlas na h-Alba’ agus rinn i an gnothach air pròiseact rannsachaidh air Calum Ceannadach. Bha aice ri taisbeanadh a dhèanamh air na dh’ionnsaich i cuideachd agus rinn i òraid air beulaibh cuid de na tidsearan aice, an ceannard nam measg. ‘S math a rinn thu, Leila!

Leila Jack S6 completed a Level 6 Scottish Studies award for which she chose to research the famous Gaelic singer Calum Kennedy. She then presented her findings to staff, including Mr Engstrand. Well done, Leila!

Èist ri ‘Na Dùrachdan’ bho 1:12:00 agus cluinnidh tu barrachd.

http://www.bbc.co.uk/programmes/b077r36g

photo 2

 

 

Advertisements