Shrapnel – dealbh-chluiche

Pupils in S3-6 are encouraged to attend the following production at Eden Court which will help develop listening skills and an awareness of Gaelic literature. There may also be an opportunity to take part in a workshop in school. See below for a synopsis of the play in Gaelic and English. Gheibh sibh barrachd fiosrachadh an seo – http://www.theatreguleor.co.uk/upcoming-work.html

INVERNESS:

Eden Court (One Touch Studio)

Thu 17th March

@7:30pm £12 (£10) Eden Court Friends Discount Applies

01463 234234

SHRAPNEL  (14+)

Ath-sgrìobhadh le Catriona Lexy Chaimbeul

Bhon nobhail Tormod Caimbeul

Stiùireadh Le Muireann Kelly

Air a’ stèidheachadh ann an dorchadas dubh Dhùn Eideann, tha sinn a’ siubhail le aithrisear neo-aithnichte ’s e air teicheadh bho chasaid murt. Tha sinn a’ leantainn ceumanan an aithrisear ’s e a’ siubhail air feadh a’ bhaile, a’ coinneachadh ri iomadach caractar annasach agus a’ seachnadh a’ phoileis bhrùideil, Walter Shrapnel.

Le fealla-dhà gu leòr, tha an dealbh-chluich stèidhte air an nobhail leis an sàr sgrìobhaiche, Tormod Caimbeul. Le dealbhachadh, fo-thiotalan agus ceòl, tha Shrapnel freagarrach airson fileantaich agus luchd-ionnsachaidh.

SHRAPNEL  (14+)

Adapted by Catriona Lexy Chaimbeul

From the novel by Tormod Caimbeul

Directed by Muireann Kelly

Set in Edinburgh’s deepest, darkest underbelly, ‘Shrapnel’ follows the journey of a man on the run, for a crime he did not commit. We follow our enigmatic narrator’s every step through the streets of Edinburgh, as he meets an array of extraordinary misfits, with the psychopathic former detective, Walter Shrapnel, never far behind.

With brilliantly anarchic humour, this theatre adaptation of Tormod a Bhocsair’s seminal Gaelic novel features animation, subtitles and live music and is for Gaelic and non-Gaelic speakers alike..

Advertisements