Mòd Naiseanta Rìoghail – Mòd an Òbain 2015

Nach math a rinn sgoilearan Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis aig Mòd an Òbain am bliadhna! Cliog air an ceangal gu h-iosal airson dealbhan agus liosta de na sgoilearan a shoirbhich aig Mòd an Òbain.

National Mod 2015 success

Chi sibh torr a bharrachd dealbhan breagha air: http://www.grahamhoodphotography.com/

http://www.modanobain2015.com/

Advertisements