S2/3 Nuadh-Eolas – Parlamaid na h-Alba

Thadhal cuideigin bho Parlamaid na h-Alba oirnn Diardaoin 1d Damhair agus rinn iad seisean le S3 Nuadh-eolas.

Rinn sinn cuirm-ceist agus bha powerpoints dathach ann. Dh’ionnsaich sinn torr agus bha e gu math inntinneach. Chuidich e gum mor agus bhith sinn ga moladh gu clasaichean eile.

It was interesting and we learnt quite a few new things. It was easy to understand and it helped a lot that there were quizzes.

Le Kirstyn Howarth agus Meghan O’ Donnell S3

Advertisements