Mòd Ionadail Inbhir Nis

19/6/15

Ghabh sgoilearan bho S2-6 pàirt ann am bliadhna, an dà chuid luchd-ionnsachaidh agus fileantaich agus bha iad gu math soirbheachail! Seo na bhuannaich iad:

 

We had another very successful year at the Local Mòd with learners and fluent pupils coming back with a haul of medals!

modwinners

Advertisements