An Taghadh Coitcheann

7/5/15

Tha S1 Nuadh-Eòlas air tòrr mòr obair a dhèanamh air an Taghadh Coitcheann. Dh’ionnsaich iad mar a tha pàrtaidhean a’ ruith nan iomairtean, mar a bhios tu a’ bhòtadh agus bha cothrom aig a h-uile duine am beachdan a thoirt seachad.

 

S1 Nuadh-Eòlas held their own General Elections by creating political parties and running campaigns. Everyone had the chance to vote for the party they felt would make the biggest difference.20150506_113226 20150513_112605 20150513_113042

Advertisements