A’ Tadhal air Bun-Sgoil Milton of Leys

1/5/15

Chaidh S1 Gàidhlig gu P7 Bun-Sgoil Milton of Leys a tha cuideachd ag ionnsachadh mu na làithean a dh’fhalbh. Dh’innis sinn dhaibh mun obair a rinn sinn sa chlas am bliadhna agus bidh sinn còmhla riutha a-rithist an ath-sheachdain nuair a thèid sinn a-mach gu làrach na h-àraigh.

 

S1 Gàidhlig visited Milton of Leys Primary who are also involved with the Shieling Project. We were able to share our learning with them and get to know them a bit before we go on a trip to the Shieling site together.

Advertisements