A’ tadhal air BSGI

25/5/15

Chaidh Miss McLennan sìos gu BSGI airson leasan Nuadh-Eòlas a dhèanamh còmhla riutha. Dh’ionnsaich iad mun chuspair agus choimhead iad air naidheachdan an latha. Chan fhada gus am bi P7 còmhla rinn aig an Acadamaidh a-nis!

 

Transition lessons have been taking place with BSGI pupils.  Mrs Currie has already been to visit the pupils to give them an insight into life at Inverness Royal Academy and Miss McLennan visited for a lesson on Modern Studies.

Advertisements