Gàidheil òga ann an Tiriodh le CnaG

CNAG 2013 aTha sgoilearan san Acadamaidh air a bhith a’ dèanamh duais Iain Muir còmhla ri Shona Chaimbeul bho ChNAG.  Bha iad ann an Tiriodh an t-seachdain a chaidh le sgoilearan eile bho air feadh Alba a tha a’ dèanamh an aon seòrsa obair.

Gaelic medium pupils from the Academy have been doing the John Muir Award through the medium of Gaelic this year.  They recently visited Tiree as part of  this work.

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/22950165

Advertisements