Ioma-mheadhan – Multimedia Visit

Blog photoAn-diugh bha Evelyn Coull a’ ceilidh air Roinn na Gàidhlig.  Chuala clasaichean air an darna agus an còigeamh bliadhna mu a beatha agus a h-obair.  Tha iomadh obair eadar-dhealaichte air a bhith aig Evelyn ann an saoghal na Gàidhlig.  Tha i ag obair san Aonad Ioma-Mheadhan aig Comhairle nan Eilean Siar an-diugh.  Bhruidhinn i mu làrach ùr feumail airson sgoilearan AS5  www.ansgeulachdghoirid.com

Today Evelyn Coull visited the Gaelic Department.  Classes on 2nd and 5th year heard about her life and work.  Evelyn has had many different Gaelic jobs including work in drama, media and education.  She now works at the multimedia unit at Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council) developing multimedia resources for Gaelic education.  She spoke about a new website which will be particularly useful for those doing Higher Gàidhlig or Gaelic.  www.ansgeulachdghoirid.com

Tapadh leibh Evelyn!

 

Advertisements