Cuirm Deireadh na Bliadhna

Tha Roinn na Gàidhlig agus Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a’ cur cuirm shònraichte air dòigh airson pàrantan agus a’ choimhearsnachd.

The Gaelic Department and Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis are organising an end of year performance.  The evening will incorporate a post Mòd concert and drama.

Cuirm Deireadh na Bliadhna

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s